Urzędnicy zadzwonią do mieszkańców! Wiemy, jakich informacji poszukują!

W ciągu dnia odbieramy przynajmniej jeden telefon, czy to od bliskiej nam osoby lub w ramach obowiązków zawodowych. Jednak rzadko kiedy ktoś z nas spodziewa się, że urzędnicy zadzwonią do niego, ponieważ chcą poznać kilka informacji. Taka sytuacja ma miejsce niedaleko Polski.

unia europejska telefon smartfon bateria wymiana
Podaj dalej

W kraju kontakt telefoniczny z urzędnikami ogranicza się do minimum, ponieważ większość korespondencji przychodzi drogą pocztową, mailem, a bardzo pilne z punktu widzenia urzędów zmiany w statusie naszej sprawy przychodzą, jako wiadomość SMS. Po pierwsze jest to bardziej wiarygodna forma komunikacji, ponieważ po wysłanym liście i odebranym przed odbiorcę, mailu lub SMS-ie jest ślad. Oczywiście, rozmowę telefoniczną można nagrać, jednak bywa ona mniej skuteczna i może być też stresująca.

Badania ankietowe

Jedną z najpopularniejszych form bezpośredniego kontaktu przez telefon są badania ankietowe. Ankieterzy dzwonią dowiedzieć się o naszych przekonaniach politycznych, poznać upodobania i wiedzę związaną ze stacjami radiowymi. Te wszystkie wypowiedzi mają charakter badania statystycznego, a dla monitorowania efektywności pracy taki wywiad jest nagrywany.

Urzędnicy zadzwonią do mieszkańców!

Blisko 2000 mieszkańców Nadrenii Północnej-Westfalii, którzy tam także pracują, wkrótce może być zaskoczonych telefonem od Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych (MAGS). Celem jest zrozumienie warunków pracy w tym regionie.

oszustwo na rachunki za telefon
Freepik

Chcąc poznać sytuację na rynku pracy w NRW, MAGS pragnie zidentyfikować obszary do poprawy, by pracownicy czuli się bezpieczniej i zdrowiej w swoim środowisku pracy. Odebranie takiego połączenia może więc przyczynić się do tworzenia lepszych standardów pracy.

Ten telefon może dotyczyć wielu obywateli, a inicjatywę wspiera Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy NRW (LIA) oraz zewnętrzny instytut badawczy Info GmbH. Numer, z którego będą dzwonić ankieterzy to 030-499189779. Badanie przeprowadzane będzie od sierpnia do września i skierowane jest wyłącznie do pracowników z Nadrenii Północnej-Westfalii.

Główne obszary badania według MAGS to:

  • Zrozumienie stresu i obciążeń pracowników związanego z pracą.
  • Analiza wpływu pracy na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.
  • Podejście do standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

źródło: RUHR24.de

Przeczytaj również