Od 2022 roku będzie drożej! Zapłacisz więcej za odholowanie!

Od 2022 roku będzie drożej! Zapłacisz więcej za odholowanie!

laweta grupa speed

Podaj dalej

Politycy szykują nam kolejny wzrost cen w wielu obszarach. Od 2022 roku zapłacimy więcej za odholowanie i parking pojazdu. Wszystko przez drobne zmiany w przepisach, które jednocześnie podwyższają ustalone wcześniej kwoty.

Odholowanie może się zdarzyć każdemu

Zatłoczona metropolia, kłopoty z miejscem parkingowym, pośpiech i zostawienie samochodu w miejscu nie do końca dozwolonym gotowe. Niemal każdy kierowca stał przed dylematem, czy zaparkować auto w zakazanym obszarze i liczyć na szczęście, czy może nadal szukać miejsca do zatrzymania się. W najlepszym przypadku nikt ze służb w postaci straży miejskiej lub policji nie zwróci na nasze drobne wykroczenie uwagi. Możemy też dostać mandat karny albo spotkać się z odholowanym samochodem.

Do tej ostatniej opcji musimy się nieco „przyłożyć”, ponieważ muszą być spełnione określone warunki, żeby pojazd mógł zostać legalnie odholowany. Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie określa, w jakich sytuacjach, może dojść do odholowania pojazdu. W artykule 130a prawa o ruchu drogowym czytamy między innymi, że pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela w przypadku:

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  • kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

laweta auto

W 2022 roku zapłacimy za odholowanie dużo więcej!

Próżno szukać w Polsce zmian na 2022 rok, w których cena za jakąś usługę spadnie. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 roku ustalił nowe maksymalne stawki za odholowanie różnego rodzaju pojazdów. W tym hulajnóg elektrycznych jednak nie będziemy się nimi tutaj zajmować.

W przypadku odholowania motocykla nasz portfel będzie chudszy o 251 złotych. To o dziewięć złotych więcej niż rok temu. Gdy przyjdzie nam odholować na własny koszt pojazd o DMC do 3,5 tony, wtedy osobie odpowiedzialnej za transport maksymalnie musimy zapłacić 542 złote. Samochody powyżej 3,5 tony, to już wydatek od 677 zł do nawet 1409 złotych za szesnastotonowego kolosa.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News