Część Polaków nie zna tego przepisu! W ten sposób traci duże pieniądze każdego miesiąca!

Wsparcie dla rodziców dzieci jest bardzo zróżnicowane. Prawdopodobnie większość państw w Unii Europejskiej ma określoną formę dodatków i ulg dla rodziców. Część Polaków może nie mieć pojęcia, że przy spełnieniu określonych warunków, mogą pobierać aż dwa dodatki socjalne! W ten sposób zyskujemy dodatkowy zastrzyk finansowy każdego miesiąca!

dodatek z zus - renta rodzinna
Podaj dalej

Polska od 2015 roku oferuje słynne już 500+, podobne świadczenia od wielu lat funkcjonują w państwach tzw. starej Unii Europejskiej. W jednym z najpopularniejszych krajów do emigracji zarobkowej wśród Polaków – Niemiec legalnie zatrudnieni pracownicy, którzy są rodzicami, mogą pobierać dodatek na dziecko.

Kindergeld dla Polaków

Kindergeld to niemieckie świadczenie wychowawcze przyznawane rodzicom. Obejmuje ono rodzica, którego dzieci mieszkają za granicą. Od 1 stycznia 2023 roku, wysokość tego świadczenia wynosi 250 euro na każde dziecko. Wielu rodziców, w tym obcokrajowców pracujących w Niemczech, ma prawo do otrzymywania dodatku do Kindergeld. W 2023 roku wprowadzono korzystną zmianę dla Polaków pracujących w Niemczech, których dzieci wychowują się w Polsce. Teraz pary, w których jeden rodzic mieszka w Niemczech, mogą otrzymywać zarówno świadczenie na dziecko z Niemiec, jak i 500 plus w Polsce.

Część Polaków nie zna tego przepisu!

W 2023 roku wprowadzono zmiany dla Polaków pracujących w Niemczech. Pary, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje za granicą, uzyskały prawo do otrzymywania pełnego świadczenia na dziecko za granicą i jednocześnie w Polsce. Wcześniej osoby nieaktywne zawodowo, takie jak zarejestrowani w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku lub ubezpieczeni jako małżonkowie, nie mogły otrzymywać pełnej kwoty Kindergeld w Niemczech oraz 500+ w Polsce, jeśli drugi rodzic pracował w Niemczech. Po zmianach wprowadzonych w czerwcu 2022 roku, osoby nieaktywne zawodowo otrzymują pełne świadczenie 500+ bez względu na pracę drugiego rodzica za granicą. Rodziny, w których jeden rodzic pracuje w Niemczech, mogą ubiegać się o pełne Kindergeld.

bon turystyczny dzieci wakacje
Freepik

Parom, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo – np. jeden pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce – przysługuje dodatek dyferencyjny. Jeśli na przykład dziecko mieszka z matką w Polsce (matka aktywna zawodowo), a ojciec pracuje za granicą, rodzina otrzymuje pełne świadczenie 500 plus w Polsce, a w Niemczech urząd nalicza dodatek dyferencyjny. Jest to świadczenie wychowawcze pomniejszone o kwotę podobnego świadczenia wypłacanego drugiemu rodzicowi w innym kraju. Od 1 stycznia 2024 roku Polacy pracujący w Niemczech będą mogli otrzymywać świadczenie 800 plus na tych samych zasadach.

źródło: gov.pl; bundesregierung.de

Przeczytaj również