Chcesz zrobić prawo jazdy?! Koniecznie musisz wiedzieć o dodatkowych kosztach!

Chcesz zrobić prawo jazdy?! Koniecznie musisz wiedzieć o dodatkowych kosztach!

Chcesz zrobić prawo jazdy?! Koniecznie musisz wiedzieć o dodatkowych kosztach!

Podaj dalej

Prawo jazdy, podobnie do dowodu osobistego dla wielu osób jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Kurs w szkole nauki jazdy i egzamin państwowy związane są z wydatkami. Jednak w swoich wyliczeniach warto uwzględnić jeszcze jeden koszt! A przynajmniej dobrze jest mieć tego świadomość.

Każdy człowiek popełnia błędy i są one częścią naszej natury. W ten sposób gromadzimy doświadczenia, które pozwalają nam wyciągać dobre wnioski. Prawdopodobnie nie ma idealnych kierowców i wszyscy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy popełniają błędy. Co ciekawe, najbliżej bycia niemal w 100% w zgodzie z przepisami ruchu drogowego jesteśmy właśnie podczas nauki.

Odpowiedzialność na drodze

Każdy kierowca jest odpowiedzialny za swoje czyny na drodze. Takie założenie wydaje się być oczywiste, przez co ludzie za kierownicą są dosyć ostrożni. Jednak w zdobywaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów zupełnie nieświadomie możemy zapomnieć o tym, że jako kursant jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i w razie kolizji z naszej winy to my, pomimo braku prawa jazdy otrzymamy mandat karny.

Chcesz zrobić prawo jazdy – musisz o tym pamiętać!

Kursant podczas nauki jazdy i na egzaminie państwowym w razie wypadku, może zostać poddany karze na podstawie artykułu 177 kodeksu karnego – „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Warto zdawać sobie z tego sprawę i wiedzieć, że naruszenie przepisów ruchu drogowego, nawet nieświadomie, może mieć bardzo poważne konsekwencje i zakończyć się zupełnie niepotrzebnym kontaktem z policją. Pamiętajmy, że podczas egzaminu wewnętrznego lub państwowego egzaminator powinien zareagować dopiero w sytuacji, która stwarza bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Na przykład próba wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. Za resztę błędów odpowiada kursant, także przed policją.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News