Kierowcy szykujcie się. GITD zamówiło nowe fotoradary

Kierowcy szykujcie się. GITD zamówiło nowe fotoradary

Podaj dalej

Nowe fotoradary, kolejne odcinkowe pomiary prędkości oraz urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle. Wszystkie te gadżety mają się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. A przy okazji zasilić budżet państwa.

CANARD GITD podpisał właśnie umowę na wykonanie analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Instytutem Transportu Samochodowego. Wytypowane zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie w pierwszej kolejności staną nowe fotoradary.

W ubiegłym roku na polskich drogach doszło do blisko 32 tys. wypadków. Zginęło w nich 2 862 osób, a 37 359 zostało rannych. Jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń wciąż jest nadmierna prędkość. Aby na drogach było bezpiecznej, ITD realizuje projekt rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Aktualnie wchodzi on w kolejny etap.

GITD kręci bat na motocyklistów

Rozbudowa CANARD o nowe urządzenia rejestrujące wraz z rozbudową zaplecza funkcjonalnego GITD podobno jest konieczna. Dzięki temu Inspekcja będzie mogła zapewniać pożądany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększenie liczby urządzeń rejestrujących doprowadzi do wzrostu liczby kontroli prędkości pojazdów, poruszających się po polskich drogach. W konsekwencji ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu.

Takie efekty osiągnięto po wprowadzeniu automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym. W ciągu ostatnich 10 lat roczna liczba wypadków zmalała o 12 522. Ofiar śmiertelnych było mniej o 1 710, a rannych o 18 687. Znaczący spadek liczby wypadków pomiędzy 2009 a 2018 rokiem spowodowany był m.in. powstaniem CANARD i rozpoczęciem kontroli prędkości z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Chcemy więcej fotoradarów?

Również w ocenie opinii społecznej urządzenia rejestrujące mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Potwierdziły to badania zrealizowane przez Instytut Badawczy Millward Brown dla GITD, z których wynika, że dla 66% respondentów fotoradary mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na zasadność instalacji fotoradarów w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych, wskazało aż 93% ankietowanych.

Projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest rozwinięciem i kontynuacją projektu. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Google Maps będzie wyświetlać fotoradary

Na podstawie umowy zawartej na wykonanie Analizy BRD Instytut Transportu Samochodowego – Instytut Badawczy, będący Liderem konsorcjum, składającego się z Lidera konsorcjum i członka konsorcjum – Heller Consult sp. z o.o., opracuje analizę stanu bezpieczeństwa na drogach, na potrzeby rozbudowy CANARD, w tym instalacji nowych urządzeń rejestrujących. Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot umowy zawierać będzie w szczególności wykonanie metodologii oraz przygotowanie w okresie 6 miesięcy listy (rankingu) wytypowanych i przeanalizowanych lokalizacji dla stacjonarnych urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości. Urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości.

Źródło: CANARD GITD

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News