Katowice-Wrocław-Łódź będą połączone elektrycznym szlakiem - GDDKiA szuka inwestorów

Katowice-Wrocław-Łódź będą połączone elektrycznym szlakiem - GDDKiA szuka inwestorów

samochód elektryczny

Podaj dalej

GDDKiA chce zaangażować się w rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Właśnie ogłosiła przetarg na pilotażowy odcinek tzw. „zielonych dróg”, na których mają znajdować się punkty ładowania samochodów elektrycznych. Na początek takie szlaki mają połączyć dwie, duże aglomeracje miejskie: Wrocław z Katowicami (A4) i Łodzią (S8)

Na potencjalnych dzierżawców czekają miejsca na ośmiu MOP-ach na A4 (Krajków Pd., Krajków Pn., Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło) oraz pięciu na S8 (Gózew Pn., Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Pn. i Jonas Pd.).

Projekt GDDKiA dotyczy dzierżawy miejsc pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trzynastu MOP-ach. W celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi (zgodnie z zasadą ABAB).

KAT-WRO-LDZ na prądzie

W przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż milion zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.

Niebieski Szlak Lotosu otwarty – elektrykiem ze stolicy do Trójmiasta

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News