Prawo jazdy. Nowe przepisy jednak nie działają! Kierowco, sprawdź dokładnie swoje dokumenty

Prawo jazdy. Nowe przepisy jednak nie działają! Kierowco, sprawdź dokładnie swoje dokumenty

dowod rejestracyjny prawo jazdy

Podaj dalej

Nowe przepisy dotyczące praw jazdy jednak nie działają. Wyrok sądu w Rzeszowie tylko potwierdził, że prawo jazdy zdobyte jako bezterminowe, takie też zostanie – nawet po zrobieniu nowej kategorii. Ten kuriozalny przypadek może stanowić przykład na przyszłość. 

Bezterminowe prawo jazdy

prawo jazdy policja

Pewien kierowca w 2001 roku zdał egzamin na prawo jazdy i otrzymał bezterminowy dokument. W zeszłym roku zdał kolejny egzamin, tym razem na kategorię C+E. Jednak, gdy otrzymał nowe prawo jady, widniała na nim data ważności uprawnień.

Kierowca od razu zareagował, wzywając starostę do usunięcia terminu ważności w nowy prawie jazdy. 

Uzasadnienie wyroku sądu w Rzeszowie: – Wezwał starostę do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wpisaniu w dokumencie prawa jazdy w kolumnie 11, w wierszu C, terminu ważności przysługujących mu uprawnień kategorii C, poprzez wydanie nowego dokumentu prawa jazdy pozbawionego tego ograniczającego wpisu. Żądanie uzasadnił tym, że złożenie przez niego wniosku o wymianę dokumentu prawa jazdy, związane jest z uzyskaniem dodatkowych uprawnień kategorii C+E. Dlatego jego wniosek obejmował wyłącznie dopisanie tych dwóch kategorii do dokumentu prawa jazdy. Starosta nie mógł więc wykroczyć poza zakres wniosku i ograniczyć ważność uprzednio nabytych bezterminowo uprawnień kategorii C. Skarżący uprawnienia kategorii C uzyskał w październiku 2001 r. bezterminowo.

prawo jazdy policja

Starosta nie zgodził się jednak z tym wyrokiem, powołując się na datę badania psychologicznego. Argumentował, że termin kolejnego badania psychologicznego został wyznaczony na wrzesień 2024 i dlatego też taki termin ważności otrzymało prawo jazdy mężczyzny.

Wyrok sądu

Według kierowcy wpisanie terminu ważności do posiadanych przez niego od kilku lat bezterminowych uprawnień kategorii C było sprzeczne z prawem. Kierowca nie upierał się, że nowe uprawnienia mają być bezterminowe – chodziło mu wyłącznie o te nabyte kilka lat wcześniej. 

prawo jazdy

Sąd uznał, że kierowca ma racę i stwierdził: – [Decyzja starosty] została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązujących regulacji, a więc w sposób bezskuteczny.

Przypominamy, że bezterminowe prawo jazdy nie jest wydawane w Polsce od 2013 roku. Jeśli uzyskałeś dokument po tym terminie, data ważności zostanie określona na maksymalnie 15 lat. Obowiązujące przepisy nie unieważniają jednak uprawnień bezterminowych przyznanych kierowcom przed wejściem reformy.

Masz bezterminowe prawo jazdy? Niestety… i tak będziesz musiał je wymienić!

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News