PILNE: Na polskich tablicach rejestracyjnych za granicą. Grozi ci mandat od 3200 zł do nawet 13 000 zł!

PILNE: Na polskich tablicach rejestracyjnych za granicą. Grozi ci mandat od 3200 zł do nawet 13 000 zł!

tablice rejestracyjne

Podaj dalej

Wydawać by się mogło, że poruszanie się po drogach Unii Europejskiej dla obywateli krajów członkowskich powinno być proste jak budowa cepa. Okazuje się jednak, że nie jest tak do końca. Ciekawy przypadek dotyczy Włoch, gdzie jeśli będziecie poruszać się zbyt długo samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, otrzymacie potężny mandat. 

Na niewłoskich tablicach – ogromny mandat!

mandat ubezpieczenie

Włoski kodeks drogowy zabrania każdemu przebywającemu we Włoszech dłużej niż 60 dni jazdą samochodem zarejestrowanym za granicą. Przepis ten budzi mnóstwo wątpliwości i trudności interpretacyjnych. 

Jak donosi ANSA, niedawno słowackie małżeństwo otrzymało ogromny mandat od policji drogowej w miejscowości Massa Carrara. Podróżowali oni samochodem zarejestrowanym na Słowacji, a więc w państwie Unii Europejskiej. Samochód należał do żony mężczyzny, który na stałe mieszka we Włoszech. Zgodnie z włoskimi przepisami, na kierowców nakłada się obowiązek zarejestrowania samochodu we Włoszech, jeśli przebywa tam dłużej niż 60 dni. 

Kodeks Drogowy mówi o tym, że wszyscy, którzy przebywali we Włoszech dłużej niż 60 dni mają nakaz zarejestrowania pojazdu we Włoszech. Ten sam artykuł kodeksu przewiduje jednak kilka wyjątków – na przykład dla podmiotów zamieszkałych we Włoszech, albo jeśli w umowie przewidziano: leasing, wynajem lub pożyczkę samochodu.

Niejasne przepisy trafiły przed Trybunał UE 

mandat kierowcy

Niejasnymi i – co by nie mówić – idiotycznymi przepisami zajął się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uważa, że prawo włoskie stanowi ograniczenie w swobodnym przepływie kapitału. Ograniczenie, które jak przypomina sędzia, jest dopuszczalne „tylko z nadrzędnych względów interesu ogólnego, których Trybunał nie uznaje w rozpatrywanej sprawie” oraz w celu zwalczania oszustw podatkowych „gdy samochód zarejestrowany w jednym państwie członkowskim jest przeznaczony do stałego użytkowania w innym państwie członkowskim”. 

Trybunał Europejski pozostawia zatem włoskim sądom ocenę czasu trwania i charakteru użytkowania pojazdu będącego przedmiotem postępowania. Ale co do zasady stwierdził, że przepis jest „sprzeczny z prawem Unii”. Włosi nie mogą „zabronić każdemu, kto jest zamieszkały w państwie członkowskim przez okres przekraczający 60 dni poruszania się po terytorium z pojazdem zrejestrowanym w innym państwie członkowskim”. 

Włosi postanowili wprowadzić taki przepis, aby uniknąć powszechnych praktyk oszustw podatkowych, a także aby kierowcy nie próbowali zawierać tańszych umów ubezpieczeniowych. Karą dla kierowcy jest mandat w wysokości od 711 (3200 zł) do 2842 euro (13 000 zł).

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News