Od 15 lutego Polacy mogą ubiegać się o zwrot nawet 4000 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek

Od 15 lutego Polacy mogą ubiegać się o zwrot nawet 4000 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek

doplaty juz nie na węgiel

Podaj dalej

Od środy, 15 lutego 2023 roku, Polacy mogą ubiegać się o zwrot nawet 4000 zł – ulga przysługuje ogromnej liczbie naszych rodaków, więc warto się o nią ubiegać. Końcowy termin złożenia zeznać przypada 2 maja 2023 roku, jednak nie warto czekać do ostatniego dzwonka. 

Zwrot ponad 1000 zł za ubiegły rok podatkowy 

zus-nowe-swiadczenie-3010zl
fot. freepik

Już jutro 15 lutego można składać zeznania podatkowe za 2022 rok. Dzięki uldze podatkowej tysiące Polaków mogą otrzymać zwrot nawet 1000 zł, dzięki czemu zapłacą mniejszy podatek. Kto może ubiegać się o taki zwrot i jak z niego skorzystać?

Unijna dotacja 75 tys. zł na zakup samochodu już działa! Wystarczy spełnić kilka prostych warunków

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Ponadto, należy uzyskać dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga przysługuje jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską w stosunku do dzieci własnych lub przysposobionych. Także jeśli pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało. W przypadku małoletnich dzieci mogłeś także sprawować opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulgę można otrzymać także za utrzymywanie pełnoletnich dzieci: 

nowe dopłaty pieniądze
fot. freepik

1. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

2. do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały:

  • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b (kapitały pieniężne) lub
  • przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i 152 (ulga na powrót) w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Wysokość renty socjalnej w grudniu 2022 roku wynosiła 1338,44 zł w związku z czym jej dwunastokrotność to kwota 16 061,28 zł.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Limity dochodu 

kobieta plan oszustwo kradzież pieniądze samochód
fot. pixabay

Odliczenie przysługuje, jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską, pełniłeś funkcję opiekuna prawnego lub sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

  • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
  • 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci – ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych przez ciebie dochodów;

Ulga przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Więcej: podatki.gov.pl

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News