Nowe przepisy dot. prawa jazdy! Wielu Polaków zaoszczędzi w ten sposób nawet 3000 zł 

Nowe przepisy dot. prawa jazdy! Wielu Polaków zaoszczędzi w ten sposób nawet 3000 zł 

Nowe przepisy dot. prawa jazdy! Wielu Polaków zaoszczędzi w ten sposób nawet 3000 zł 

Podaj dalej

Zmiany w przepisach dotyczących prawo jazdy będą oznaczać gigantyczne oszczędności dla wielu Polaków. Unia Europejska planuje wprowadzenie nowej dyrektywy dotyczącej praw jazdy na rok 2023. Pierwszy projekt czwartej dyrektywy jest już przedłożony i przedstawia konkretne kwestie omawiane na szczeblu europejskim. 

Oszczędności na prawo jazdy

rower rowerzyści alkohol mandat prawo jazdy
Pixabay

Chodzi o tzw. zasadę zamieszkania. Do tej pory stanowiła ona, że prawo jazdy można uzyskać wyłącznie w kraju UE, w którym ma się miejsce stałego pobytu. Teraz Unia planuje to zmienić.

W pewnych okolicznościach dozwolone jest zdawanie egzaminu na prawo jazdy w innym kraju członkowskim. Z tego względu wielu Polaków mieszkających na przykład w Niemczech będzie mogło oszczędzić ogromne pieniądze. Ale ewentualne zmiany w unijnej dyrektywie o prawach jazdy nie będą dotyczyć wszystkich. 

Średni koszt egzaminu za prawo jazdy różni się znacznie w poszczególnych krajach. W Niemczech trzeba zapłacić od 2600 do 3500 euro. W innych krajach jest to znacznie mniej: 

Belgia: ok. 1700 euro
Francja: ok. 1800 euro
Włochy: od 900 do 1200 euro
Polska: 600 do 900 euro
Czechy: 600 do 900 euro

dowod rejestracyjny prawo jazdy

Polacy mieszkający w Niemczech mogą zatem oszczędzić sporo pieniędzy, decydując się na zrobienie prawa jazdy w swojej ojczyźnie. Ale nawet Polakom mieszkającym nad Wisłą otwarcie drogi do czeskich praw jazdy może być bardzo korzystne. 

Dotychczasowe przepisy

Prawo jazdy wydane w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uznawane we wszystkich pozostałych krajach EOG. Jeśli więc posiadasz prawko z UE, Lichtensteinu, Norwegii, czy Islandii, możesz z niego korzystać we wszystkich innych krajach EOG. 

Jednak zdobycie prawa jazdy w sąsiednich krajach europejskich nie jest takie proste. Obecnie obowiązuje tak zwana zasad 185 dni. Obywatele UE mogą uzyskać prawo jazdy w dowolnym kraju, jeśli mają tam swoje miejsce zamieszkania. Osiągniesz to, jeśli mieszkasz w danym miejscu co najmniej 185 dni. 

Wyjątek stanowią studenci, którzy studiują w innym kraju przez co najmniej sześć miesięcy. Możesz tam zdobyć prawo jazdy bez zmiany miejsca zamieszkania.

prawo jazdy terminowe bezterminowe wymiana
fot. pixabay

Planowane zmiany unijne

W praktyce czasami pojawiają się problemy z pojęciem zwykłego pobytu, ponieważ nie zawsze można go określić na podstawie powiązań zawodowych czy rodzinnych. Osoby ubiegające się o prawo jazdy powinny w przyszłości mieć możliwość przystąpienia do egzaminów teoretycznych lub praktycznych w państwie członkowskim, którego są obywatelami, jeżeli nie jest to możliwe w ich języku urzędowym w ich miejscu zamieszkania.

Artykuł 17 nowej dyrektywy definiuje pojęcie zwykłego miejsca zamieszkania w następujący sposób: Do celów niniejszej dyrektywy, zwykłe miejsce zamieszkania to miejsce, w którym posiadacz prawa jazdy przebywa ze względu na powiązania osobiste i zawodowe lub, w przypadku osób bez powiązań zawodowych, ze względu na więzi osobiste, które wskazują na ścisłe powiązania posiadacza prawa jazdy z miejscem zamieszkania

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News