Kierowco! Unia wprowadza nowe przepisy dotyczące poruszania się po Europie. Drastyczne zmiany!

Kierowco! Unia wprowadza nowe przepisy dotyczące poruszania się po Europie. Drastyczne zmiany!

konfiskata samochód prędkość

Podaj dalej

Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie jednej z najważniejszych reform transportu drogowego ostatnich czasów. Zmiany obejmą wszystkie kraje członkowskie, w tym Polskę. Na co musimy szykować się w najbliższych miesiącach? Nowe przepisy najbardziej dotkną kierowców samochodów dostawczych. 

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego zatwierdziła decyzję Rady. Wstępne porozumienie zostało osiągnięte już w grudniu 2019 roku, a wśród zmian, są między innymi regulacje dotyczące czasu odpoczynku kierowców i zasady dotyczące transportu dla kierowców nie posiadających miejsca stałego pobytu w państwie, po którym się porusza. 

Kolejnym obowiązkiem, który zostanie wprowadzony, w odniesieniu do samochodów dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 2,5 t, jest obowiązek korzystania z tachografu cyfrowego na skalę międzynarodową. 

Nadchodzące wydarzenia

Kolejnym krokiem jest głosowanie przez Parlament nad całym pakietem na sesji lipcowej. Nowe zasady zostaną uznane za przyjęte, jeżeli żadna poprawka nie zostanie przegłosowana większością głosów (co najmniej 353 głosy). 

Zasady będą obowiązywały 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy. Reguły dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców do domu, będą obowiązywać 20 dni po opublikowaniu aktu. 

Lepsze warunki pracy dla kierowców

Nowe przepisy pomogą zapewnić lepsze warunki odpoczynku kierowcom i pozwolą spędzić im więcej czasu w domach.

Firmy będą musiały zorganizować swoje harmonogramy, aby kierowcy międzynarodowych transportów mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu. Co trzy lub cztery tygodnie w zależności od godzin pracy.

Obowiązkowy okres odpoczynku na koniec tygodnia. Jeśli w trakcie tego okresu kierowca będzie poza domem, firma musi pokryć koszty zakwaterowania. Pozwoli to na bardziej uczciwą konkurencję i walkę z nielegalnymi praktykami. Nie będzie można spędzić tego czasu w kabinie ciężarówki.

Istniejące limity kabotażu (transport towarów między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, ale z użyciem pojazdu zarejestrowanego w innym kraju) pozostaną takie same.

Unia Europejska nowe przepisy

Nowe zasady będą wymagały również, aby ciężarówki wracały do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni. Lekkie dostawczaki o masie przekraczającej 2,5 t będą podlegać przepisom UE dotyczącym przewoźników, w tym obowiązkowe będzie korzystanie z tachografu. 

Jasne zasady

Nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców zapewnią jasne ramy prawne. To pozwoli zapobiec różnym nielegalnym manewrom i zapewni uczciwe wynagrodzenie dla kierowców. Reguły rejestracji będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego. Za wyjątkiem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z dodatkowym ładunkiem lub rozładunkiem na kierunek. 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News