PILNE: ITD rozbuduje sieć odcinkowych pomiarów prędkości. Kontrole na terenie całej Polski. Wiemy od kiedy!

PILNE: ITD rozbuduje sieć odcinkowych pomiarów prędkości. Kontrole na terenie całej Polski. Wiemy od kiedy!

itd-pomiar-pr

Podaj dalej

31 marca ITD – Inspekcja Transportu Drogowego – poinformowała o rozbudowie odcinkowych pomiarów prędkości. CANARD wybrał wykonawcę, a kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości zostanie objętych 200 kilometrów dróg w całej Polsce. 39 urządzeń będzie kontrolowało prędkość na różnych kategoriach dróg, w tym na autostradach. 

ITD rozbuduje sieć odcinkowych pomiarów prędkości

Wykonawca, który został wybrany w procedurze przetargowej, spełnił wymagania stawiane przez CANARD GITD. Urządzenia, które pojawią się na drogach, to Unicam VELOCITY3. Posiadają zatwierdzenie typu, a ich funkcjonalności są wystarczające, aby prowadzić skuteczne kontrole.

odcinkowy pomiar prędkości radar fotoradar system
fot. pixabay

Zgodnie z wymogami CANARD, urządzenia mają możliwość rejestracji naruszeń na kilku pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się pojazd. Umożliwiają identyfikację pojazdu, rejestrują wizerunek sprawcy oraz szereg innych parametrów. Mogą pracować nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Systemy zostaną zamontowane w 39 lokalizacjach, wytypowanych na podstawie analizy poziomu bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w Polsce. Lista podstawowa obejmuje odcinki dróg w 13 województwach. Na liście znalazły się wybrane odcinki dróg autostrad A1, A2 oraz A4 oraz innych dróg krajowych, m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. To ok. 200 km nowych odcinków dróg, które zostaną objęte kontrolami.

73 urządzenia w całej Polsce

W ciągu najbliższych dni ITD podpisze umowę z wykonawcą – firmą Sprint S.A. Będzie miała 70 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, ITD wykorzysta lokalizację z listy rezerwowej. Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić bramownice i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację.

itd-pomiar-pr
fot. ITD

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 73 tego rodzaju urządzeniami. A z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie ok. 400 km dróg. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku klasycznych fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja.

Projekt rozbudowy ITD realizuje dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To rozwinięcie i kontynuacja projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zrealizowanego w latach 2011-2015.

źródło: ITD

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News