GDDKiA na bieżąco kontroluje stan mostów i wiaduktów

GDDKiA na bieżąco kontroluje stan mostów i wiaduktów

GDDKiA na bieżąco kontroluje stan mostów i wiaduktów

Podaj dalej

Tragedia we włoskiej Genui, która wydarzyła się kilka dni temu, wyrzuciła na światło dzienne problem monitorowania głównych obiektów nad stanem technicznym obiektów inżynieryjnych, zlokalizowanych wokół autostrad. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostard (GDDKiA) w Polsce wszystkie mosty spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa.

Sytuacja pod kontrolą

Stan ponad 7 tys. obiektów mostowych na 19 tys. km dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA podlega corocznym kontrolom. Na bieżąco monitorujemy obiekty inżynierskie aby utrzymywać ich stan na poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nasze działania potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów gdzie średnie oceny obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe.

Ogólne zasady dotyczące kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych określa ustawa „Prawo budowlane”, w szczególności art. 62 oraz zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na ich podstawie w GDDKiA funkcjonuje system kontroli drogowych obiektów inżynierskich, który w uproszczeniu można podzielić na m.in. na przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone, które są dokonywane przynajmniej raz w roku w celu ustalenia stanu technicznego obiektów.

Każdego roku przeznaczane są środki na remonty mostów i innych obiektów inżynierskich. W czerwcu br. w Małopolsce oddano do użytkowania cztery nowe mosty: dwa w Tyliczu oraz w trzeci w Brzesku (wszystkie w ciągu DK75) oraz w Szczepanowicach w ciągu DK7. Niedawno w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej do użytku oddano dwa nowe mosty zbudowane w ciągu DK52, w miejscu poprzednich konstrukcji. Budowany jest nowy most w Białym Dunajcu na DK47. Potwierdzeniem dobrej dbałości o obiekty inżynierskie na sieci dróg krajowych jest funkcjonowanie w dobrej kondycji obiektów wybudowanych w latach 1860 – 1900.

Przykładem bieżących działań będących wynikiem corocznych kontroli jest m.in. wymiana dylatacji na wiaduktach w ciągu A4 w Katowicach i w Chorzowie.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News