Eksperymentalny projekt Mitsubishi Motors

Eksperymentalny projekt Mitsubishi Motors

blog2

Podaj dalej

Konsorcjum, które składa się z kilku dużych przedsiębiorstw, w tym Mitsubishi Motors, złożyło wniosek do japońskiego Ministerstwa Gospodarki Handlu i Przemysłu o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów realizacji „Projektu demonstracyjnego wirtualnej elektrowni na rok 2019, w którym wykorzystuje się zasoby energetyczne inteligentnej technologii V2G”. Japoński rząd zatwierdził wniosek konsorcjum 30 maja. Eksperyment będzie realizowany w pięciu miejscach w Japonii od 3 czerwca do 17 lutego 2020 roku.

W ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki mocy, wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (RES), takie jak energia słoneczna. Aby utrzymać stabilność sieci elektroenergetycznej, konieczna jest elastyczność działania ze strony elektrowni, jednak utrzymanie elektrowni tylko na potrzeby zmieniającego się zapotrzebowania jest bardzo kosztowne. Dlatego tak istotna jest technologia budowy wirtualnych elektrowni (VPP), które są nowym mechanizmem równoważącym włączenie do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE) z zachowaniem niskimi kosztów utrzymania stabilności sieci energetycznej.

Celem pilotażowego projektu jest wypracowanie równowagi sieci energetycznej w wypadku ciągłego wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych, m.in. poprzez wykorzystanie pojazdów elektrycznych (EV/PHEV) jako zasobów wirtualnych elektrowni (VPP). Rozwiązanie V2G (Vehicle to Grid) umożliwia osiągnięcie bilansu dostarczania i zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez dwukierunkową wymianę między akumulatorami w pojazdach elektrycznych (zarówno EV, jaki i PHEV) i w sieciach energetycznych. Wraz z komercjalizacją V2G zaplanowaną na rok finansowy 2021, analizowane są obecnie realne modele biznesowe.

Po raz pierwszy firmy współpracowały w roku finansowym 2018, skonstruowano środowisko eksperymentalne, które umożliwia dwukierunkową wymianę mocy między E-pojazdami EV i PHEV oraz siecią energetyczną, które wykazało, że ta technologia będzie skuteczna w przyczynianiu się do stabilności sieci energetycznej. (Ogłoszone 26 lutego 2019 r.)

Tym razem około 40 dodatkowych pojazdów EV oraz PHEV (a w sumie 59 EV i PHEV) zostanie wykorzystanych do stworzenia największego środowiska eksperymentalnego w Japonii. Ponadto, w świetle potrzeb EV oraz PHEV, zostanie podjęta próba jednoczesnej kontroli on-line pojazdów zaparkowanych w wielu miejscach testu.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News