Czym jest system Nightvision i jak działa?

Czym jest system Nightvision i jak działa?

Czym jest system Nightvision i jak działa?

Podaj dalej

Dzięki systemowi Nightvision mamy możliwość wcześniej zauważyć ludzi i zwierzęta znajdujące się na drodze. W tekście omawiamy, jak on działa.

W przedniej części nadwozia samochodu umieszcza się kamerę termowizyjną, która rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez żywe istoty. Gdy kamera stwierdzi obecność ludzi lub zwierząt na drodze, system – w ramach możliwości działania – ostrzeże o tym kierowcę. Zmniejsza się dzięki temu ryzyko potrącenia pieszych, zwłaszcza na nieoświetlonych ulicach czy drogach.

Jak działa system Nightvision?

W obszarze od 10 do 130 metrów przed samochodem kamera działająca w podczerwieni identyfikuje osoby (wyprostowane i nie zasłonięte przez inny obiekt), rowerzystów oraz większe zwierzęta. Jeśli znajdują się one w zdefiniowanym obszarze albo ich kierunek ruchu świadczy o tym, że mogą się w nim znaleźć, kierowca zostanie o tym ostrzeżony. Na ekranie ukazuje się wtedy odpowiedni znak graficzny.

Jeśli ludzie lub zwierzęta znajdują się poza zdefiniowanym obszarem zagrożenia, ich sylwetki na czarno-białym obrazie z kamery są zaznaczane na żółto. Jeżeli natomiast przekroczą granice określonego obszaru, tzn. zbliżą się do jezdni, kolor ten zmienia się na czerwony. Gdy samochód porusza się z prędkością większą niż 50 km/h, nawet jeżeli system Nightvision nie został włączony, ekran przełącza się automatycznie w jego tryb, oznaczając ludzi i zwierzęta kolorem czerwonym, gdy tylko system rozpozna niebezpieczeństwo. Jeśli samochód jedzie wolniej niż 50 km/h, a system nie jest włączony, na ekranie wskaźników oraz na wyświetlaczu head-up display pojawią się czerwone symbole ostrzegawcze. Do działania zostaje przygotowany także układ hamulcowy tak, by mógł zaingerować najbardziej efektywnie.

Działanie systemu zostało opisane na przykładzie samochodu Volkswagen Touran.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News