Audi publikuje raport dotyczący typologii użytkowników i emocjonalnego krajobrazu jazdy autonomicznej

Audi publikuje raport dotyczący typologii użytkowników i emocjonalnego krajobrazu jazdy autonomicznej

Audi publishes user typology and emotional landscape of autonomo

Podaj dalej

Od podejrzliwego kierowcy, do zaawansowanego technicznie pasażera: Audi, na podstawie przeprowadzonego w internecie reprezentatywnego badania pt. „The Pulse of Autonomous Driving – puls autonomicznej jazdy”, stworzyło typologię użytkownika samochodów autonomicznych.

Duża ciekawość, ale również obawy związane z samochodami autonomicznymi

Emocjonalny krajobraz autonomicznej jazdy tworzy zróżnicowany obraz. Z jednej strony, na arenie międzynarodowej istnieje duże zainteresowanie (82 procent) i ciekawość (62 procent) co do jazdy autonomicznej. W tym nowym rozwiązaniu technicznym respondenci dostrzegają potencjał dla jednostek i społeczeństwa: od łatwiejszego dostępu do mobilności (76 procent) i większej wygody (72 procent), do większego bezpieczeństwa (59 procent). Ponad połowa respondentów chciałaby przetestować autonomiczną jazdę samochodem. Z drugiej strony istnieją również wyraźne obawy, przede wszystkim obawa przed utratą kontroli nad pojazdem (70 procent) i nieuniknione ryzyko związane z utratą wartości rezydualnej (66 procent). 41 procent respondentów jest nieufnych co do technologii, a około jedna trzecia (38 procent) jest zaniepokojona jej wprowadzaniem. Największa skłonność do przekazywania systemowi kontroli nad pojazdem dotyczy sytuacji autonomicznego parkowania i korków na autostradach. Poziom wiedzy na temat jazdy autonomicznej wydaje się być niski: tylko osiem procent twierdzi, że jest w stanie powiedzieć coś na ten temat.

Euforia wśród mieszkańców Chin, ludzi młodych i osób dobrze zarabiających

Human readiness index – wskaźnik gotowości człowieka (HRI), daje wgląd w to, w jaki sposób stosunek badanych do autonomicznego prowadzenia pojazdu odnosi się do socjodemografii. Wyniki pokazują, że im młodsi są respondenci i im wyższy jest ich poziom wykształcenia i dochodów, tym bardziej pozytywny jest ich stosunek do autonomicznej jazdy. Widoczne są również różnice pomiędzy krajami, w których badania przeprowadzono. Chińczycy (HRI +5,1) są euforyczni, ponadprzeciętnie pozytywnie do autonomicznej jazdy nastawieni są też Koreańczycy z Korei Południowej (HRI +1,2). W Europie liderem w tej dziedzinie są Hiszpanie i Włosi (w obu przypadkach HRI +0,7). Niemcy i Francuzi są stosunkowo ostrożni (oba HRI -0,7), podobnie jak Amerykanie, Japończycy i Brytyjczycy (wszystkie HRI -0,9). HRI, posługując się skalą od -10 do +10, łączy w sobie dane dotyczące wiedzy na ten temat, zainteresowania, emocji i gotowości do używania samochodów autonomicznych.

Podejście do jazdy autonomicznej związane jest ze stylem życia

Badając podejścia wobec autonomicznej jazdy w kontekście życia ludzi, typologia użytkownika wskazuje, że istnieją tu znaczące różnice. Na podstawie analizy określono pięć typów użytkowników. „Podejrzliwy kierowca” lubi trzymać się tego, co już istnieje i korzystałby z autonomicznej jazdy tylko wtedy, gdyby została w pełni umocowana prawnie i zwyczajowo. Również „niezbyt ufający co do kwestii bezpieczeństwa” mają w dużej mierze powściągliwe podejście do jazdy autonomicznej. Uważają, że samochody autonomiczne, zanim zostaną dopuszczone do ruchu drogowego, powinny być najpierw przez wiele lat testowane. „Współ-kierowcy o otwartym umyśle” dostrzegają korzyści płynące z techniki i pragną, by biznes, nauka i rozwiązania polityczne stały się na tyle skuteczne, by bezpiecznie wprowadzić autonomiczne auta na drogi. „Trendsetterzy o wysokim statusie życia” są do samochodów autonomicznych nastawieni entuzjastycznie, ponieważ w ten sposób mogą zademonstrować swój postępowy styl życia. „Pasażer zaawansowany techniczne” ufa technologii i chce, aby została ona wprowadzona na całym świecie.

„Zautomatyzowana i autonomiczna jazda ma ogromny potencjał by gruntownie udoskonalić naszą mobilność” – mówi Thomas Müller, szef Działu Zautomatyzowanej Jazdy w Audi. „Na drodze ku temu celowi, obok rozwoju technicznego, decydujące znaczenie ma przekonanie ludzi. Badanie to daje nam zróżnicowane spojrzenie na to, jakie są poglądy ludzi w odniesieniu do autonomicznej jazdy i jak możemy ustalić w społeczeństwie odpowiednie oczekiwania wobec nowych technologii”.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News