To już 50 lat!

Setki zorganizowanych imprez sportowych, rajdów samochodowych, w tym najstarszy „Lew Kłodzki” czy Rajd Dolnośląski i Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, wiele akcji edukacyjnych i charytatywnych, ponad 400 członków – to podsumowanie pół wieku działalności Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej.

Chociaż jako stowarzyszenie pod nazwą Automobilklub Ziemi Kłodzkiej działa od czerwca 1998 r., to kontynuuje tradycje Delegatury im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, założonej przez Automobilklub Dolnośląski 4 grudnia 1966 roku. Jest więc drugą najstarszą organizacją społeczną w powiecie kłodzkim.

azk-logo

10 grudnia, w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, w obecności posłanki Moniki Wielichowskiej, która jest członkiem Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej, starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia i burmistrza miasta Kłodzka Michała Piszko oraz licznie przybyłych członków i sympatyków AZK, odbyła się uroczysta gala jubileuszowa. Wśród występów artystycznych w wykonaniu Szkoły Artystycznej Open Vocal Agaty Bilińskiej, życzeń, nie zabrakło wspomnień. A było co wspominać, bo przez te lata zmieniały się auta, techniki jazdy ale jedno pozostało bez zmian – zaangażowanie ludzi działających w stowarzyszeniu.
Podczas uroczystości wręczono również członkom AZK odznaki zasłużonych od Polskiego Związku Motorowego.

dsc_0247

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej jest kontynuatorem działającej przez ponad 30 lat w Kłodzku delegatury Automobilklubu Dolnośląskiego pn. Delegatura im. Ziemi Kłodzkiej. Działalność AZK od początku nastawiona była na działalność klubu sportowego jako stowarzyszenia non profit o profilu: sportu kartingowego, sportu samochodowego oraz działalności pozasportowej związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Na tym polu AZK może pochwalić się wieloma sukcesami, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale krajowym i międzynarodowym.
W latach 1970-1974 powstaje sekcja kartingowa, która prężnie się rozwija, a w samym Kłodzku powstaje na stadionie mini tor kartingowy oraz rusza po raz pierwszy zorganizowany siłami działaczy w ramach obchodów Dni Kłodzka amatorska rajdowa impreza pod nazwą „1 Lew Kłodzki”, która nieprzerwanie rozgrywana jest do dzisiaj.

dsc_0243

Pod koniec lat siedemdziesiątych działacze delegatury przystępują do organizacji Górskich Samochodowych Mistrzostw Polskich. W styczniu 1985 roku w Kłodzku rusza I Zimowy Rajd Dolnośląski, który w trzech jego edycjach 1998 – 2000 odbywał się jako rajd międzynarodowy w ramach Mistrzostw Europy Centralnej FIA
Lata 1995-2005 to najlepsze lata pod względem ilości i jakości organizacji zawodów sportowych. W 2000 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego przyznaje mu organizację najstarszej w Polsce i największej, bo w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy FIA, imprezy samochodowej, czyli Rajdu Polski. AZK zorganizował łącznie pięć edycji Rajdu Polski tj. od 57 do 61.

dsc_0352

W 2002 roku po raz ostatni zorganizowano Zimowy Rajd Dolnośląski na terenie ziemi kłodzkiej. Przyczyną takiej decyzji było brak w przepisach jednoznacznego zapisu zezwalającego na jazdę po drogach publicznych na oponach okolcowanych, a na takich oponach zgodnie z międzynarodowymi regulaminami FIA poruszali się zawodnicy Rajdu Zimowego. Stąd też brak akceptacji na taki stan rzeczy przez niektórych zarządców dróg. W tej sytuacji Zimowy Rajd Dolnośląski został przesunięty w kalendarzu RSMP jako ostatni w sezonie i do dzisiaj organizowany jest pod nazwą „Rajd Dolnośląski”.
Kolejną imprezą jaką po raz pierwszy na terenie miasta Kłodzką zorganizował AZK to Górskie Driftingowe Mistrzostwa Polski w 2016 roku, które mają się na stałe wpisać do kalendarza imprez sportowych.

Władze Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej od 1966 roku

1966-1970 – RYSZARD ŻUCZKIEWICZ
1970-1974 – RYSZARD ŻUCZKIEWICZ
1974-1978 – MIECZYSŁAW KOBA
1978-1980/85 – ZYGMUNT JANOTA/ CZESŁAW CZUŁOWSKI
1985 – 1991 – CZESŁAW CZUŁOWSKI / KAZIMIERZ ŁUCZAK
1991-1992 – MAREK NOWACKI
1992 – 1995 – BOLESŁAW MICEWICZ
1995- 1998 – BOGUSŁAW PIĄTEK
1998- 2002 – RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI
2002 – 2006 – RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI / BOGUSŁAW PIĄTEK
2006 -2014 – BOGUSŁAW PIĄTEK

od 2014 do dzisiaj – GRZEGORZ SKIBA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Newsy ze świata motosportu